Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Šance po propuštění

Doba realizace:

07/2017 – 12/2017

Místo realizace:

Středočeský kraj

Cíle projektu:

Projekt je součástí komplexního řešení prevence kriminality ve Středočeském kraji, který usiluje o dosažení dlouhodobého dopadu v podobě snížení recidivy zapojených osob, čímž přispěje ke zvyšování bezpečí v regionu a šetření veřejných financí.

Jedná se o resocializační program, jehož služby jsou zaměřeny na podporu osob vycházejících z výkonu trestu odnětí svobody (dále jen VTOS), zejména recidivistů. Projekt zajišťuje osobám z cílové skupiny (dále jen CS) kontinuální a dlouhodobou podporu v období před a po výstupu z VTOS, a to zejména v oblastech sociální stabilizace, zaměstnanosti a zadluženosti. Cílem projektu je podpořit úspěšnou integraci do společnosti u min. 50 osob propuštěných z VTOS.Cílové skupiny (CS):

Cílovou skupinou projektu jsou osoby před a po propuštění z VTOS (recidivisté) z věznic ve Středočeském kraji či osoby, které se po výstupu z VTOS do STC kraje vracejí. Hlavní aktivity:1.Výběr a aktivizace CS

V rámci této aktivity je ověřena motivace klientů ke změně postojů a chování a motivace k zapojení do projektu, zájemcům z řad CS je dále poskytnuto základní poradenství z oblasti přípravy na propuštění.  Aktivita probíhá formou individuální či skupinové vstupní schůzky. 

a zapojí se do ní min. 70 osob z CS, které absolvují vstupní schůzku s pracovníkem projektu. 2.Sociální stabilizace

Jedná se o poradenství pro posílení kompetencí k řešení sociální destability po propuštění s tématy dle výchozí situace a kompetencí klienta. Poradenství je zaměřeno na pomoc při prvních krocích po propuštění (např. jednání s úřady) či při řešení sociální situace (např. bydlení). Aktivity se zúčastní 50 osob z CS.3. Podpora v zaměstnanosti  

Jedná se o poradenství s prvky kariérového poradenství a motivačních rozhovorů. Aktivita má stěžejní význam pro zorientování klienta v jeho postavení na trhu práce a nasměrování k vhodnému pracovnímu uplatnění dle jeho individuálních předpokladů, potřeb a situace. Aktivity se zúčastní 45 osob z CS.4.Řešení zadluženosti 

Jedná se o poradenství k finanční a dluhové situaci s ohledem na stádium zadluženosti a fázi přípravy k vstupu na trh práce. Aktivita je zaměřena na poskytnutí komplexního poradenství v oblasti řešení problematických situací souvisejících se zadlužením, které mohou vést k prohlubujícímu se sociálnímu vyloučení, recidivě a preferování nelegální práce, a jsou demotivující vzhledem k pracovnímu uplatnění. Aktivity se zúčastní 45 osob z CS.

Realizátor projektu:

RUBIKON Centrum, z. s. 

Donor:

Středočeský kraj a Ministerstvo vnitra ČR - Program Prevence kriminality na rok 2017 

    Kontaktní osoba: Zuzana Nováková
ZPĚT