Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

Novinky

[08-08-2017]

Rozvoj průřezových kompetencí Mezinárodní meeting a Workshop - shrnutí
Vězení, Reintegrace, Vzdělání. Trénink na podporu sociálního a pracovního trhu (re)integrace lidí ve vazbě a po ní

15/KA2AE/13563

Rozvoj průřezových kompetencí
Mezinárodní meeting a Workshop - shrnutí

 

Páté mezinárodní zasedání tohoto projektu se uskutečnilo v Alytusu, Litva, 5. a 6. června 2017. Všechny zúčastněné organizace projektu: Váltó-sáv Alapítvány – HU, CSF "Garstycios Grudas" – LT, RUBIKON Centrum – CZ, SLAWEK Foundation – PL, EDUKOS – SK, které byli přítomni na setkání. Programu se zúčastnili dva zástupci z každé organizace. Hostitelská organizace: CSF "Garstyčios Grūdas".

Program byl zahájen v 08:00, 5. června 2017 v sídle Alytuské věznice Halfway House (Ulonų st. 31, Alytus, Lithuania). Ředitelka CSF "Garstycios Grudas", Stefa Kondrotienė zahájila setkání příjemným pozdravem a přáním úspěšné a efektivní návštěvy všech zúčastněných. Sociální pracovník z Alytuské věnice Halfway House připravil snímky, které poskytly podrobné informace o aktivitách a specifikách chodu Halfway House. Asta Abramavičienė, tamní sociální pracovnice nám představila zařízení Halfway House, život odsouzených a podmínky jejich přijímání. Stefa Kondrotienė se zaměřila na aktivity CSF "Garstyčios Grūdas" v reintegračním centru "EXIT", které se nachází ve městě Išlaužas, v okrese Prienai a osvětlila hlavní rozdíly pracovních podmínek a specifik mezi vězením a reintegračním centrem "EXIT", také stručně vysvětlila způsoby spolupráce mezi CSF "Garstyčios grūdas" a Alytuským vězením.

Posléze byly diskutovány další aspekty O7, podmínky pracovního výkonu a představení O7.

Následně po přestávce nám odborník z CSF "Garstyčios grūdas", pan J. Mincevičius přednesl prezentaci o O7 – Rozvoj průřezových kompetencí.

Po obědě nám zástupci každé partnerské organizace předložili prezentace jejich práce v rámci O7 - Rozvoj průřezových kompetencí pro odsouzené osoby a osoby propuštěné z vazebních zařízení.

 

Kateřina Mikuláštiková (RUBIKON Centrum, CZ) prezentovala a popsala vybrané kompetence "Time management a Podnikatelská způsobilost" s některými praktickými příklady, které vyobrazila na tabuli. Vysvětlila pojem "Time Management" a "Schopnost iniciace a podnikatelské způsobilosti". Posléze přednesl Michal Čipka z KIC Edukos  následující: 1. Charakteristiky průřezových kompetencí; 2. Důvody pro výběr dvou těchto kompetencí; 3. Charakteristiky vybraných průřezových kompetencí; 4. Cvičení pro rozvoj vybraných kompetencí; 5. Výsledky testování jiných průřezových kompetencí. Krzysztof Łagodziński (Fundacja Slawek - PL) předložil: 1. Vybrané kompetence; 2. Řešení problémů; 3. Kompetence v oblasti zaměstnání/trhu práce. 4. Zkušební kompetence. Jako další zúčastněná Lídia Klára Lindner (Váltó-sáv Alapítvány – HU) přednesla svojí prezentaci. Představila: 1. Definice - kompetence; 2. Přímé kompetence: při interpretaci VSA, uvězněné, propuštěné cílové skupiny; 3. Charakteristiky rozvoje průřezových kompetencí; 4. Proč průřezové kompetence? 5. Své cvičení a hodnocení výsledků zkoušených kolegů.

                   Po prezentacích všech zúčastněných probíhala obecná diskuse týkající se přípravy materiálů O7 (návrhy, komentáře, termíny atd.) a shrnutí schůzky (analýza, připomínky, návrhy).

 

Druhý den setkání se všichni účastníci shromáždili v Halfway House v 8:00. V 8:30 se vyráželo do vězení v Alytusu. Každý zúčastněný měl možnost vstoupit do zakázané zóny, ale tomuto předcházela návštěva vězeňského muzea, ve kterém bylo velké množství exponátů. Během prohlídky bylo možné vyslechnout si informace o exponátech a jejich účelech.

 

Po návštěvě muzea byl návštěvníkům představen život vězňů v prvním sektoru věznice. Prostředí tohoto sektoru bylo k dispozici pro pochopení rozdílu mezi prostředím obyčejného sektoru a prostředím rehabilitačního centra "Oasis". Vedoucí/Lektor prvního sektoru hovořil o své práci s vězni v této části věznice. V 5. sektoru byli účastníci seznámeni s chodem a prostředím rehabilitačního centra "Oasis" – veškerá zařízení a jejich následná využití.

S. Kondrotienė vyprávěla o službách rehabilitačního centra a poskytla příležitost společně stráveného času přímo s vězni. Odtud se účastníci přesunuli přímo do pracovní zóny, kde CSF "Garstyčios Grūdas" zařídila (na základě půjčky od věznice Alytus) výcvikovou dílnu pro práci se dřevem, dílna obsahovala všechny potřebné stroje a zařízení. Ředitelka S. Kondrotienė vyprávěla o tom, kolik odsouzených mělo již příležitost se zde vzdělat a následně dosáhnout profesní možnosti.

Účastníci setkání měli následně možnost návštěvy správy věznice a setkali se zde s ředitelem Kęstutisem Jasmontasem. Během setkání se účastníci podívali na specifika věznice a spolupráci s CSF "Garstyčios grūdas".

Poté jsme se vrátili zpět do Halfway House, kde jsme učinili závěrečné shrnutí této mezinárodní schůzky a její zhodnocení. Klára Lídia Lindner (Váltó-sáv Alapítvány - HU) představila záměry a cíle O8. Partneři se následně dotazovali další rozvoj výstupů.

 

Stránky projektu: http://www.preproject.hu/

Stránky partnerů:

Váltó-sáv Alapítvány (HU): www.valtosav.hu 

Slawek Foundation (PL): http://www.fundacjaslawek.org/ 

EDUKOS (SK): http://www.edukos.sk/ 

RUBIKON Centrum (CZ): http://www.rubikoncentrum.cz/ 

Charity and support fund „Garstyčios grūdas” (LT): http://grudas.com/en/

 


ZPĚT