Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

O nás

Nadační fond RUBIKON je nestátní nezisková organizace založená v roce 2012. Zřizovatelem Nadačního fondu RUBIKON je občanské sdružení RUBIKON Centrum.

Posláním nadačního fondu je podpora a pomoc lidem, kteří jsou jakkoli ohroženi sociálním vyloučením, zejména lidem s kriminální minulostí, při jejich začleňování do běžného života.

Pomáháme těm, kteří mají zájem změnit svou nepříznivou situaci, ale sami na tuto změnu nestačí.

Nadační fond RUBIKON svou činností přispívá k prevenci sociálního vyloučení a pomáhá tak předcházet negativním důsledkům, k nimž sociální vyloučení často vede, včetně kriminálního jednání vyloučených osob.

Výroční zprávy ke stažení 2012, 2013