Již přes 20 let vytváříme programy směřující ke snížení
recidivy, tím šetříme prostředky daňových poplatníků
a přispíváme k bezpečí ve společnosti.

EN

Chcete dostávat novinky emailem?

RUBIKON Centrum, z.s. je nestátní nezisková organizace, která působí v ČR již 20 let v oblasti prevence kriminality a efektivního řešení následků trestných činů.

Cílem našeho sdružení, všech projektů a aktivit, které zajišťujeme, je opětovné začlenění lidí s trestní minulostí do společnosti, rozvoj jejich schopností pro uplatnění na trhu práce a dosažení jejich sociální a pracovní integrace. Tím významně pomáháme v začleňování rizikových skupin a ke snižování jejich recidivy. Šetříme tak nemalé finanční prostředky nás všech. Pomáháme také osobám, které řeší závažné finanční problémy, související s jejich zadlužeností.

RUBIKON Centrum, z.s. pracuje s lidmi, které spojuje především konflikt, izolace a snížená schopnost řešit vlastní problémovou situaci. Kromě osob s kriminální minulostí se věnujeme osobám ze sociálně vyloučených lokalit a mladistvým. Naše služby komplexně reagují na potřeby našich klientů ve snaze zlepšit jejich sociální a ekonomickou stabilitu. Na dosažení našich cílů spolupracujeme s partnerskými organizacemi a zaměstnavateli. Dosahujeme výborných výsledků v práci s vysoce rizikovou skupinou a používáme inovativní postupy. Za naši činnost jsme získali prestižní ocenění International Community Justice Award za rok 2000 pro oblast podpory vzniku alternativních trestů, probace a mediace a Evropskou cenu Křišťálové váhy spravedlnosti za rok 2009 za inovativní projekt „Služba Mentor“. V roce 2013 jsme se stali držiteli 1. místa Národní ceny kariérového poradenství.

Vytváříme programy na pomoc lidem s kriminální minulostí. Proč? Protože je to nejlevnější způsob, jak bojovat proti sociálnímu vyloučení.


Oblasti činnosti (strategie 3 „O“):

  • ovlivňování systémových změn v oblasti legislativy a zavádění praktických postupů
  • osobní asistence pro konkrétní lidi v nouzové situaci
  • osvěta směrem k odborné i laické veřejnosti

Cílové skupiny:

  • osoby s kriminální minulostí
  • mladiství pachatelé

Služby, které poskytujeme:

  • Programy pro zvýšení zaměstnanosti
  • Programy k řešení zadluženosti
  • Programy k zvýšení efektivity alternativních trestů

Dále poskytujeme vzdělávací a konzultační služby pro odbornou veřejnost a státní správu.